کاربرد تجهیزات شهری

کاربرد تجهیزات شهریتجهیزات شهری به عنوان مجموعه ای از وسایل متحرک و نیمه متحرک و کاربردی یا تزئینی که با اجازه ی...

ادامه مطلب

چرا باید به زیباسازی فضای شهری اهمیت داد ؟ لازم است یا نه

فضای شهری محلی است که شهروندان بیشترین اوقات خود را در آن سپری کرده؛ حداکثر ارتباط را با یکدیگر و پیرامون خود برق...

ادامه مطلب