نمایش دادن همه 4 نتیجه

نیمکت پارکی ویژه معلولین : مدل لیندا کد محصول DB1001 BW

11,275,000 تومان
جنس و مشخصات فنی محصول  : بتنی مسلح مقاوم شده با الیاف با مقاومت ۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

نیمکت پارکی ویژه معلولین : مدل لیندا کد محصول ۱۰۰۱-BH

8,800,000 تومان
جنس و مشخصات فنی محصول  : بتنی مسلح مقاوم شده با الیاف با مقاومت ۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

نیمکت پارکی ویژه معلولین : مدل لیندا کد محصول DB1001

8,000,000 تومان
جنس و مشخصات فنی محصول  : بتنی مسلح مقاوم شده با الیاف با مقاومت ۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

نیمکت پارکی ویژه معلولین : مدل لیندا کد محصول DB1002

7,000,000 تومان
جنس و مشخصات فنی محصول  : بتنی مسلح مقاوم شده با الیاف با مقاومت ۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع